Tento pasivní dům se střízlivosti jen velmi těžko ubrání. Leží totiž přímo uprostřed "Opilých sklepů" a zároveň v srdci sklepů Habánských ve Velkých Pavlovicích.

Záměrem investora bylo v poměrně náročném svažitém pozemku postavit zděný pasivní dům. Pozemek skýtal výhledy na vinařskou obec a její daleké okolí. Stavba měla být celá stavěna svépomocně.

Celá stavba se musela podřídit regulativům v rámci výšky stavby a odstupu od přilehlé komunikace. Výsledkem návrhu našeho ateliéru je proto dům půdorysu L s plochou střechou a krytým parkováním nad přízemní obytnou částí. Pod tímto parkováním se nachází ložnice. Vedle ní v přízemí dvoupodlažní části se nachází obytný prostor s kuchyní.  Prosklená stěna propojuje tyto místnosti s přilehlou terasou s bazénem. Přístup do obýváku je skrze schodiště z horního podlaží, kde se také nachází zbylé pokoje.

4+kk
Dispozice
patrový
Počet podlaží
154 m²
Podlahová plocha
zděná
Konstrukce
železobeton, pórobeton, polystyren
Materiál
dům ve svahu
Terén
Ing. Arch. Lucie Mlčáková
Ing. Martin Němeček, Ph. D.
Architekt

Materiály stavby

Stavbu jsme navrhli jako zděnou z pórobetonových tvárnic. Podzemní stěny a strop jsou tvořeny železobetonem.  Tepelná obálka je tvořena polystyrenem.

Energetika a technologie

Stavba je energeticky pasivní a vyhovuje požadavkům na dotaci NZÚ.

Nucené větrání s rekuperací tepla je zajištěno kompaktní vzduchotechnickou jednotkou s tepelným čerpadlem. Jednotka přiváděný vzduch v zimě přihřívá a v létě přichlazuje, taktéž vyrábí teplou vodu. Dotápění je zajištěno topnými kabely.