Tento pasivní dům se střízlivosti jen velmi těžko ubrání. Leží totiž přímo uprostřed "Opilých sklepů" a zároveň v srdci sklepů Habánských ve Velkých Pavlovicích.

4+kk
Dispozice
patrový
Počet podlaží
154 m²
Podlahová plocha
zděná
Konstrukce
železobeton, pórobeton, polystyren
Materiál
dům ve svahu
Terén
Ing. Arch. Lucie Mlčáková
Ing. Martin Němeček, Ph. D.
Architekt

Materiály stavby

Stavbu jsme navrhli jako zděnou z pórobetonových tvárnic. Podzemní stěny a strop jsou tvořeny železobetonem.  Tepelná obálka je tvořena polystyrenem.

Energetika a technologie

Stavba je energeticky pasivní a vyhovuje požadavkům na dotaci NZÚ.

Nucené větrání s rekuperací tepla je zajištěno kompaktní vzduchotechnickou jednotkou s tepelným čerpadlem. Jednotka přiváděný vzduch v zimě přihřívá a v létě přichlazuje, taktéž vyrábí teplou vodu. Dotápění je zajištěno topnými kabely.