Kontakty

Ateliér Tector s.r.o.

Zelný trh 1245,
686 01 Uherské Hradiště

IČ: 07524854
DIČ: CZ07524854

Ing. Martin Němeček, Ph.D.

vedoucí ateliéru, architekt, jednatel
autorizovaný projektant ČKAIT 1006851

Ing. arch. Lucie Mlčáková

architektka, interiéry

Ing. Jiří Kopaný, DiS.

projektant

Energetika, dotace NZÚ