Výběr zhotovitele, rozpočet

Vybereme s Vámi vhodného dodavatele stavby buď ve výběrovém řízení nebo jej přímo doporučíme. Dlouhodobě se snažíme vytvářet partnerství výhradně s kvalitními dodavateli a řemeslníky, u kterých vyžadujeme férový přístup a perfektní znalost svého oboru.