Projekt stavby a inženýring povolení

Představuje stěžejní a nejkomplexnější část naší práce na přípravě stavby před její samotnou realizací. Podle hotové architektonické studie se provede projekt pro stavební povolení. Po dokončení tohoto projektu, nebo ideálně již v předstihu se začne proces povolování stavby. Získání povolení stavby je zdlouhavý proces, veškeré "vyběhání úřadů" obstaráme za Vás. Pro zdařilou realizaci stavby je také rozhodně potřeba taktéž projekt pro provedení stavby - tzv. "prováděčka".

Projekt pro stavební povolení

Přestože projekt slouží především pro účely povolení stavby, jedná se o velmi komplexní a zodpovědnou práci. Inženýr projektant musí stavbu navrhnout zejména podle studie a požadavků investora. Přitom musí skloubit požadavky všech přidružených profesí nebo orgánů, jako je například statika, požární řešení, průkaz energetické náročnosti, nebo požadavky správců sítí na připojení. Musí být také splněny všechny nesčetné  zákony a individuální požadavky stavebního úřadu.

Inženýring povolení stavby

Většina stavebníků spíše ani netuší, kolik je toho třeba zajistit a vyběhat, než stavební úřad stavbu povolí. Tzv. "vyběhání úřadů" je dlouhý a specifický byrokratický proces, při kterém se občas musí řešit i komplikace při povolování. Zkuste se tomu vyhnout. S námi budete mít o starost míň, protože veškeré "vyběhávání úřadů" obstaráme za Vás.

Projekt pro provedení stavby

Lidově zvaná "prováděčka" je vyšším a podrobnějším stupněm projektu pro stavební povolení a stěžejním podkladem pro realizaci stavby. Stavět bez prováděčky je velmi nerozumné a většinou za to investor draze zaplatí. V praxi stačí většinou podrobně naprojektovat samotnou stavební část domu včetně statiky. Volitelně se projektují některé technické systémy jako například vzduchotechnika.