Architektonická studie jako klíč k úspěchu.

Toužíte po domově, který bude navržen podle vašich představ a bude odpovídat přesně vašim potřebám? Svoje kroky nasměřujte přímo k architektovi a začnete s ním pracovat na architektonické studii. Role architekta je nenahraditelná a studie stavby je prvním a klíčovým krokem k Vaší spokojenosti nejenom s hotovou stavbou, ale i s jejím průběhem. Vše ostatní se totiž od studie stavby odvíjí.

Architekt, jeho role a odpovědnost

Architekt při své práci spojuje krásu, funkčnost a proveditelnost samotné stavby. Architekt by měl být podle legislativy a profesního řádu autorizovaný a tak komplexně odpovědný za stavbu - tzn. nejenom za svoji navrženou studii, ale i za všechny další přípravné a projekční fáze, také za dozor při realizaci díla a v neposlední řadě za rozpočet.  Bohužel v praxi je takový člověk spíše anomálií. Často jeho roli nahrazuje samotný projektant. Nehledejte proto osobu, která vám navrhne pouze studii stavby, ale hledejte partnera, který cítí odpovědnost za celou stavbu a její výsledek.

Architektonická studie a proces tvorby

Často se nesprávně dočteme, že studie se zpracovává pro lepší představu o stavebním záměru. Architektonická studie sama definuje, jaký dům vlastně bude, bez ní není žádný záměr. Než ji zadáte architektovi, musíte si vyjasnit, jaký dům chcete. Ani sebelepší architekt nedokáže rozhodnout věci za Vás. Na internetu najdete inspirace dostatek, Pinterest je v praxi velmi dobrým pomocníkem. Vše začíná výpisem místností a vašimi požadavky na ně. Ve finále není studie jenom souborem listů ale výsledkem hledání nejvhodnějšího řešení. Je to jistota, že právě toto řešení je to jediné a nejlepší pro váš pozemek a pro vás samotné. Studie dále bude sloužit pro zpracování projektu stavby.

Z čeho se obvykle studie skládá?

Přestože rozsah studie není nijak legislativně definován, v praxi se studie většinou skládá z následujících položek:

  • Textová část - architektonicko - stavební popis domu, splnění územního plánu a regulací
  • Situace stavby - ideální umístění stavby na pozemku
  • Půdorysy podlaží - návrh dispozice, členění a místností stavby
  • Charakteristický řez - svislý řez objektem, výškové členění stavby
  • Pohledy - architektonické pohledy na jednotlivé fasády stavby
  • Materiálové řešení - popis a ilustrativní zobrazení zamýšlených materiálů v exteriéru
  • Vizualizace exteriéru stavby - jednoduché nebo fotorealistické

Interiér stavby tvoří také váš životní prostor!

Samotný návrh interiéru stavby (tzv. bytový architekt) není obvykle řešen v rámci samotné studie a je opomíjenou, ale důležitou součástí návrhu stavby. Zejména místnosti jako kuchyně, obytný prostor a koupelny se do našeho bydlení v domě propisují nejenom designově, ale hlavně funkčně. Každá kvalitní stavba by proto měla pamatovat i na projekt interiérů stavby.

Proč by neměl projektant nahrazovat architekta

I když je projektant profese příbuzná architektovi, má v procesu přípravy stavby zcela jiné úkoly. Chtít po něm, aby architektonicky navrhoval stavbu není vhodné řešení. Jeho pohled je technický a pragmatický, což je mimochodem dobře, ale neslučuje se zcela s úkoly architekta. Nejhorším možným řešením pak je, když má projektant vyřešit návrh stavby v rámci tvorby projektové dokumentace. Častokrát může také zaznít návrh: "Nakreslím Vám to přesně, jak budete chtít!". Jakmile toto uslyšíte od architekta nebo projektanta, vezměte nohy na ramena!  Až na to totiž přijde a při realizaci zjistíte, že to šlo vymyslet lépe, dostanete právě tuto odpověď: "Nakreslil jsem to přesně tak, jak jste chtěli". Hlavně se nenechte vtáhnout do této hry!

Typový vs. individuální projekt

"My už dům, pane inženýre, vymyšlený máme, stačí to už jenom hodit na papír!" Za dobu 15 let praxe jsme, bohudíky, nezažili stavbu a investora, kde by stačilo vzít jím vybraný typový projekt, "poladit" pár drobností a rovnou projektovat. Jakmile totiž architekt začne zapracovávat připomínky klienta do již hotového návrhu, během chvilky se rozpadne. Čas strávený nad individuálními úpravami studie se pak téměř rovná vytváření studie od začátku. Svoje dosavadní plány nebo upravené typové projekty s připomínkami tedy berte spíše jako zpřesnění zadání.  Samotný návrh stavby nechte na architektovi. 

Závěr

Chtějte architektonickou studii. Chtějte architekta. Pokud máte možnost, upřednostněte architekta, který bude vaším partnerem po celou dobu stavby a bude za ni cítit odpovědnost. 

Ing. Martin Němeček, Ph.D. | Tector ateliér

Mohlo by vás zajímat

Proč si postavit právě pasivní dům?

Proč si postavit právě pasivní dům?

Rychlý přehled toho, proč zvolit právě pasiv.

Zděný dům nebo dřevostavba?

Zděný dům nebo dřevostavba?

Aneb kterou technologii pro stavbu vašeho domu zvolit.