Komplexní dozor a management stavby

Nevyhýbáme se zodpovědnosti za námi navržený dům – neutíkáme z boje! Jsme oporou stavebníka v té nejtěžší a nejpodstatnější fázi. Dozorujeme celou stavbu a řídíme jednotlivé fáze až do samotného dokončení stavby. Šetříme Vám čas, nervy i finance.

Dozor stavby

Naše stavby dozorujme běžně.  Realizace stavby svépomocí znamená vždy obrovskou vůli stavět pro sebe kvalitně. Občas ale chybí know-how, které jsme schopni poskytnout. Naopak realizace stavby dodavatelsky firmou sice přináší obrysy profesionality, ale také velmi často špatně odvedenou práci. V těchto chvílích jsme připraveni zastoupit investora a stavbu a jednotlivé procesy zkontrolovat. Přítomnost dozoru na stavbě investorovi vždy zvýší kvalitu stavby, ušetří peníze, čas a nervy, které ostatně nikdy nemá nazbyt.

Realizační management

Realizační management přesahuje samotný stavební dozor. Celé to začíná již předchozí fází služeb - tedy výběrem dodavatele stavby a rozpočtem. Jedná se dále o  koordinační činnost s přípravou a realizací stavby, poradenství, kontrola a dozor stavby na místě. Kontrola smluv, harmonogramu výstavby, rozpočtu, cashflow a víceprací. Může jít také o zastupování investora a řízení celého stavebního týmu jako je stavební firma a další subdodavatelé a řemeslníci.