O nás

Jsme architektonický a projekční ateliér zabývající se navrhováním pasivních, nulových domů a plusových domů. Specializujeme se také na projekci moderních dřevostaveb a ekologických domů. Poskytujeme komplexní řešení včetně energetických optimalizací, dotací NZÚ, stavebního a technického dozoru, poradenství nebo inženýringu. Jsme průvodcem stavebníka a stojíme po jeho boku od studie stavby až do úplného dokončení stavebního díla.

Ing. Martin Němeček, Ph.D.

Vedoucí ateliéru, hlavní inženýr a architekt

Dlouhodobě se zabývám projektováním pasivních domů, energetikou staveb a hledáním správné cesty při energetických úsporách. V praxi spolupracuji mimo jiné s Centrem pasivního domu, kde se účastním vzdělávacích programů. Sám také vyučuji navrhování pasivních domů.  V rámci doktorského studia jsem se zabýval tepelnou technikou a energetikou staveb se zaměřením na tepelně akumulační hmoty pasivních domů a na jejich letní přehřívání.

Ing. arch. Jiří Trávníček

Zástupce vedoucího, architekt, projektant

Vystudoval jsem obor Architektura na FAST VUT Brno a Regenerace a výživa na FSpS MUNI Brno.

Jsem trochu technik, trochu umělec, trochu filosof a trochu sportovec...

Již od studií se věnuji pasivní architektuře a stavitelství. Zajímá mě oblast úspornosti, soběstačnosti a obnovitelných technologií. Zastávám myšlenku udržitelnosti, rovnováhy a vztahu k přírodě. 

Zajímám se o wellness ve smyslu celostního přístupu ke zdraví, souladu mysli, ducha a těla. Ve volném čase se věnuji fitness, masážím, osobnímu rozvoji a včelaření.

K věcem přistupuji zodpovědně a s rozmyslem.

Ing. arch. Nikola Kopřivová

Architektka, návrhy interiérů


Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu stavební a architekturu na brněnském VUT.

Architektura je mým koníčkem. Již 7 let se věnuji návrhům a realizacím interiérů a momentálně i navrhování rodinných domů s nízkými provozními náklady. Mým cílem je tvořit s důrazem na individualitu každého projektu a zákazníka, proto se mé návrhy od sebe výrazně liší. Prioritou pro mě je příjemná a upřímná spolupráce s přátelskou náladou. Jsem přesvědčená, že by lidstvo nemělo být závislé na neobnovitelných zdrojích energie a naší výstavbou zatěžovat životní prostředí. 

Ráda sportuji, cestuji vždy na nová místa a manuálně tvořím nebo maluji obrazy.

Spolupracujeme